Hoe werkt een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek?

Hoe werkt een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek?

Iedere werkzame burger in Nederland krijgt op enig moment te maken met een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, ook wel PAGO genoemd. Het doel van dit onderzoek is om de gezondheid en het welzijn van werknemers in kaart te brengen. Hierbij worden eventuele gezondheidsrisico’s in kaart gebracht en kunnen daardoor tijdig worden gesignaleerd. Lees hier meer over PAGO.

Wat is een PAGO?

Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek betreft een medisch onderzoek, welke wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts of arbodienst. Deze arts zal vroegtijdige lichamelijke en/of psychische klachten bij de werknemer onderzoeken. Deze klachten kunnen door dit onderzoek vroegtijdig opgespoord en aangepakt worden, wat de risico’s zal verminderen en elimineren. Tevens biedt een PAGO ook de mogelijkheid om preventieve maatregelen te nemen om de algehele gezondheid en veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek zal bestaan uit diverse medische tests en screenings. Deze testen zouden kunnen bestaan uit een bloeddrukmeting of gehooronderzoek. Tevens wordt er aandacht besteed aan het psychosociale welbevinden van de werknemer, waarbij je kunt denken aan het stressniveau of de werkdruk op de werkvloer. Tot slot zal er ook besproken worden of er eventuele gezondheidsklachten bij de werknemer spelen op het moment van het onderzoek.

Resultaten

In principe zullen de resultaten van het onderzoek alleen worden gedeeld met de werknemer, tenzij de werknemer ervoor kiest om toestemming te geven om de resultaten te delen met de werkgever. Dit kunnen aanpassingen zijn op het gebied van ergonomie, persoonlijke beschermingsmiddelen of de werkbelasting. Er zal een persoonlijk adviesrapport worden opgesteld waar eventuele gezondheidsproblemen in worden opgenomen, evenals de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden.

Hoe vaak vindt een PAGO plaats?

Bepaalde bedrijven zijn verplicht om jaarlijks een onderzoek te laten plaatsvinden, waar dit bij andere bedrijven eens in de paar jaar verplicht is. Diverse factoren, zoals bijvoorbeeld het risicoprofiel van het werk en eventuele specifieke wettelijke vereisten, spelen hierbij een grote rol. Als werkgever kun je op de grootste HR vergelijkingssite op zoek gaan naar een passende HR-dienstverlener om de PAGO te laten uitvoeren.

Om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te waarborgen is een PAGO een perfect instrument. Eventuele gezondheidsrisico’s kunnen vroegtijdig worden gesignaleerd, waarna er een plan van aanpak kan worden opgesteld om deze risico’s te verkleinen. Hiermee draagt het bedrijf bij aan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor hun werknemers.

Recente blogartikelen
Een persoonlijk tintje in de keuken: gepersonaliseerde schorten als kerstcadeau
Een persoonlijk tintje in de keuken: gepersonaliseerde schorten als kerstcadeau 01-12-2023
Warmtepomp in combinatie met zonnepanelen
Warmtepomp in combinatie met zonnepanelen 21-11-2023
Lees meer blogs